DFestival 2023 artists

/3 дневен билет/

цела програма за цел фестивал

1500 ден.

3 дена фестивал 30 Јуни - 2 Јули

/фестивалски билет/

цела програма за цел фестивал + КАМП место

1600 ден.

3 дена фестивал 30 Јуни - 2 Јули

4 + 1 акција

ЕДНОДНЕВЕН БИЛЕТ

700 ден.

Петок, 30 Јуни, 2023 цела програма за еден ден

ЕДНОДНЕВЕН БИЛЕТ

700 ден.

Сабота, 1 Јули, 2023 цела програма за еден ден

ЕДНОДНЕВЕН БИЛЕТ

700 ден.

Недела, 2 Јули, 2023 цела програма за еден ден

ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ

Скопје - Дојран - Скопје

DFestival 2023 bottom poster