/ EARLY BIRD /

цела програма за цел фестивал

1800 ден.

3 ДЕНА ФЕСТИВАЛ

28 - 30 ЈУНИ 2024

/ EARLY BIRD /

цела програма за цел фестивал + КАМП место

1900 ден.

3 ДЕНА ФЕСТИВАЛ

28 - 30 ЈУНИ 2024

/ ЕДНОДНЕВЕН БИЛЕТ /

800 ден.

Петок, 28 Јуни, 2024

цела програма за еден ден

/ ЕДНОДНЕВЕН БИЛЕТ /

800 ден.

Сабота, 29 Јуни, 2024

цела програма за еден ден

/ ЕДНОДНЕВЕН БИЛЕТ /

800 ден.

Недела, 30 Јуни, 2024

цела програма за еден ден

ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ

Скопје - Дојран - Скопје

/ ПОВРАТЕН БИЛЕТ /

1 300 ден.

Петок, 28 Јуни, 2024

понеделник, 1 Јули, 2024