Feel D Love

DFestival moon

/3 дневен билет/

фестивалски билет
за 3 дена (без камп)

800 ден.

3 дена фестивал 3-5 јули

/3 дневен билет/

фестивалски билет
за 3 дена (со камп)

850 ден.

3 дена фестивал 3-5 јули

/Билет за 1 ден/

Петок, 3ти Јули

450 ден.

1 ден фестивал 3ти Јули

/Билет за 1 ден/

Сабота, 4ти Јули

450 ден.

1 ден фестивал 4ти Јули

/Билет за 1 ден/

Недела, 5ти Јули

450 ден.

1 ден фестивал 5ти Јули