DFestival 2023

/3 дневен билет/

фестивалски билет за 3 дена (без камп)

1100 ден.

3 дена фестивал 30 Јуни - 2 Јули

/3 дневен билет/

фестивалски билет за 3 дена (со камп)

1200 ден.

3 дена фестивал 30 Јуни - 2 Јули