ПРОЕКТИ

SMA - SMALL FESTIVALS ACCELERATOR

СМА е проект кој е создаден со јасна цел на дефинирање на развоен модел за средни и мали фестивали во периферните области. Важноста на овој проект лежи во тоа што многу од помалите фестивали кои се лоцирани во потешко пристапни области, се соочуваат со недостиг на генерална инфраструктура, достапен квалитетен персонал и сеопфатно страдаат како и секоја економска активност лоцирана во периферните области на Европа. Секој фестивал си има своја историја и идентитет, а неговата еволуција е обликувана од карактеристиките и идентитетот на неговата локалната средина. Меѓутоа, ако истите тие карактеристики се многу различни и локализирани, потешкотиите се прилично исти за секој.
СМА има амбициозна цел за дефинирање и имплементирање на бизнис модел кој ќе може да се справи со заедничките проблеми и да обезбеди ефикасно изводливo упатство кое би го следеле други фестивали.

Странски партнери во SMA! се:
Associazione Culturale Glenn Gould (IT) – Ypsigrock Festival
Haldern Pop (DE) – Haldern Pop Festival
Music Estonia (EE)
Melting Pro (IT)
Turismo Vivencial (ES)