„MOST“ – мостот на балканската музика

Мисијата на „MOST Music“ е да го поттикне музичкиот пазар на Балканот преку поврзување и поддржување на изведувачи, менаџери, фестивали и институции од светската музичка сцена. „MOST“ гради мост кој го поврзува Балканот и глобалниот музички пазар, мост кои го сочинуваат лични конекции, искуства и размени. Овој проект, поддржан од програмата Креативна Европа на Европска […]

Read More…