ПРЕС ФОРМА

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТИРАЊЕ НА НОВИНАРИ ЗА Д ФЕСТИВАЛ:

 • Аплицирањето за акредитирање на новинари е отворено за сите медиумски куќи, но бројот на акредитации по медиум е ограничен
 • Рокот за поднесување на пријавите за акредитирање е 10 дена пред одржување на настанот. Пријавите кои ќе бидат поднесени по одредениот датум нема да бидат земени предвид
 • Сите медиумски куќи чија апликација е прифатена ќе добијат детално известување преку е-пошта

 

УПАТСТВА ЗА АПЛИКАНТИТЕ:

 • Право на акредитации имаат сите медиумски куќи кои во рамките на својот медиум имаат најмалку три објави за настанот, пред неговото одржување.
 • Телевизиските станици можат да аплицираат за најмногу 3 (три) акредитации
 • Радио станиците, печатените и интернет медиумите можат да аплицираат за најмногу 2 (две) акредитации
 • Акредитациите се издаваат со целото име и презиме на новинарот и не може да се пренесат на друго лице од истата компанија.
 • Ако од одредена причина акредитираниот новинар не е во можност да го покрие настанот, акредитацијата може да се издаде на друг новинар кој ќе го заземе местото со приложување на службено писмо од медиумската компанија (со службен печат и потпис на уредникот или директорот) во кое се наведуваат целосното име, презиме и лични детали на лицето чија акредитација е откажана и на лицето кое ја прима новата
 • Сите акредитирани новинари ќе ја добијат својата акредитација по пристигнувањето на настанот. Истата треба постојано да ја носат со себе за време на настанот
 • Вашите планови за најави и следење на настанот, веќе реализирани најави, клипинг и линкови од истите може да ги испратите во електронски формат на: pr@password.mk
 • Доколку сакаат да го обезбедат своето присуство, сите членови на медиумите кои не се акредитирани се добредојдени да купат билети за настаните додека тие сѐ уште се достапни
 • За сите други потребни информации, ве молиме насочете ги вашите прашања и барања до pr@password.mk
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print