Петок, 1 Јули 2022

ПРВА психолошка помош

10:00 - 19:00

Често пати присуството во толпа, каде што сме опкружени со голем број на познати и непознати луѓе, може да предизвика нелагодност и непријатност. Оваа година за прв пат на македонски фестивал имате можност да добиете бесплата прва психолошка помош во кампот на Д Фест! Услугите ќе бидат спроведени од страна на психолошко-психотерапевтскиот стручен тим на СебеСложувалка

Летниковец.

ТАРОТ

10:00 - 18:00

Јелена Дијамантиќ
Базар

Добијте насоки за љубов и релации, за вашата кариера, животни одлуки и многу други работи. Се занимавам со истражување и учење на тарот повеќе од 10 години.

Сабота, 2 Јули 2022

ПРВА психолошка помош

10:00 - 19:00

Често пати присуството во толпа, каде што сме опкружени со голем број на познати и непознати луѓе, може да предизвика нелагодност и непријатност. Оваа година за прв пат на македонски фестивал имате можност да добиете бесплата прва психолошка помош во кампот на Д Фест! Услугите ќе бидат спроведени од страна на психолошко-психотерапевтскиот стручен тим на СебеСложувалка

Летниковец.

ТАРОТ

10:00 - 18:00

Јелена Дијамантиќ
Базар

Добијте насоки за љубов и релации, за вашата кариера, животни одлуки и многу други работи. Се занимавам со истражување и учење на тарот повеќе од 10 години.

Недела, 3 Јули 2022

ПРВА психолошка помош

10:00 - 19:00

Често пати присуството во толпа, каде што сме опкружени со голем број на познати и непознати луѓе, може да предизвика нелагодност и непријатност. Оваа година за прв пат на македонски фестивал имате можност да добиете бесплата прва психолошка помош во кампот на Д Фест! Услугите ќе бидат спроведени од страна на психолошко-психотерапевтскиот стручен тим на СебеСложувалка

Летниковец.

ТАРОТ

10:00 - 18:00

Јелена Дијамантиќ
Базар

Добијте насоки за љубов и релации, за вашата кариера, животни одлуки и многу други работи. Се занимавам со истражување и учење на тарот повеќе од 10 години.