Мамут

Мамут се примитивен метал бенд од Охрид , со мисија да го разбудет животното , и да го запалет оганот во секој човек кој ќе ги слушне.

Со огромна страст за живот , спремни се да доминирет се што е пред нив , и да ги надминеет сите човекови тешкотии , за да станет најсилниот македонски метал бенд.