КАМПУЛАНТА

СЕФТЕ ЕКГ

16:00 – 20:00

Никогаш не си проверил шеќер и ЕКГ. Направи сефте на Д фест.

Здружението на лекари специјализанти на Д фест ќе го спроведува проектот “И ти си важен” кој се состои од бесплатни превентивни прегледи на посетителите. Секој преглед се состои од екг, мерење тензија, гликемија во крв, одредување на БМИ и мерење на сатурација како и физикален преглед.

Освен превентивни прегледи во рамките на проектот ќе се одвива медицинска едукација за подигнување на здравствената писменост на населението и делење на презервативи како и медицински помагала.

СЕБЕСЛОЖУВАЛКА: ПРВА ПСИХОЛОШКА ПОМОШ

14:00 – 18:00

Ние сме СебеСложувалка, тука сме не само да ти кажеме за менталното здравје туку и да ти покажеме зошто е добро да се грижиш за истото. Нашата желба е да ја рашириме психологијата и психотерапијата од конвенционалната слика на две личности кои седат во ординација еден спроти друг и да ја сместиме во секојдневниот живот. Токму затоа тука ќе добиеш една нова перспектква на психологијата. Перспектива во која ќе научиш да се грижиш за себе во секојдневието, со пријателите, со партнерот/партнерката, со семејството, на работа и слично. Ајде да дишеме психологија заедно!

 

СЕФТЕ ЕКГ

16:00 – 20:00

Никогаш не си проверил шеќер и ЕКГ. Направи сефте на Д фест.

Здружението на лекари специјализанти на Д фест ќе го спроведува проектот “И ти си важен” кој се состои од бесплатни превентивни прегледи на посетителите. Секој преглед се состои од екг, мерење тензија, гликемија во крв, одредување на БМИ и мерење на сатурација како и физикален преглед.

Освен превентивни прегледи во рамките на проектот ќе се одвива медицинска едукација за подигнување на здравствената писменост на населението и делење на презервативи како и медицински помагала.

СЕБЕСЛОЖУВАЛКА: ПРВА ПСИХОЛОШКА ПОМОШ

14:00 – 18:00

Ние сме СебеСложувалка, тука сме не само да ти кажеме за менталното здравје туку и да ти покажеме зошто е добро да се грижиш за истото. Нашата желба е да ја рашириме психологијата и психотерапијата од конвенционалната слика на две личности кои седат во ординација еден спроти друг и да ја сместиме во секојдневниот живот. Токму затоа тука ќе добиеш една нова перспектква на психологијата. Перспектива во која ќе научиш да се грижиш за себе во секојдневието, со пријателите, со партнерот/партнерката, со семејството, на работа и слично. Ајде да дишеме психологија заедно!

 

СЕФТЕ ЕКГ

16:00 – 20:00

Никогаш не си проверил шеќер и ЕКГ. Направи сефте на Д фест.

Здружението на лекари специјализанти на Д фест ќе го спроведува проектот “И ти си важен” кој се состои од бесплатни превентивни прегледи на посетителите. Секој преглед се состои од екг, мерење тензија, гликемија во крв, одредување на БМИ и мерење на сатурација како и физикален преглед.

Освен превентивни прегледи во рамките на проектот ќе се одвива медицинска едукација за подигнување на здравствената писменост на населението и делење на презервативи како и медицински помагала.

СЕБЕСЛОЖУВАЛКА: ПРВА ПСИХОЛОШКА ПОМОШ

14:00 – 18:00

Ние сме СебеСложувалка, тука сме не само да ти кажеме за менталното здравје туку и да ти покажеме зошто е добро да се грижиш за истото. Нашата желба е да ја рашириме психологијата и психотерапијата од конвенционалната слика на две личности кои седат во ординација еден спроти друг и да ја сместиме во секојдневниот живот. Токму затоа тука ќе добиеш една нова перспектква на психологијата. Перспектива во која ќе научиш да се грижиш за себе во секојдневието, со пријателите, со партнерот/партнерката, со семејството, на работа и слично. Ајде да дишеме психологија заедно!