Петок, 1 Јули 2022

Утринско поетување со Kenny

10:45 - 11:15

(Горазд – Кени)

За сите љубители на стиховите, Горазд Кени е слободен патник, поет, слемер, среќен човек и љубовпитен флертувач со креативноста. Пошироката јавност се запозна со неговото творештво преку необичната промоција на неговата прва книга во јавниот автобус 41. Оваа година ќе ја претставува Македонија на европското првенство во слем поезија кое ќе се одржи во Рим во месец ноември.

Место: Talk Stage

СебеСложувалка?

11:45 - 12:15

Неуморни чувари на менталното здравје!

Запознавање со тимот на СебеСложувалка – кои се нашите мисија и визија?

Запознавање со основни психолошки поими

Објаснување на активностите и улогата на СебеСложувалка за време на Д-Фест

Место: Talk Stage

Можат младите или не?

12:30 - 13:45

Младите Можат.

Место: Talk Stage

Гоустед тоустед или љубов

12:00 - 12:45

Гоустед тоустед или љубов читаме приказни од дејтови со 3 различни краеви и учесниците треба да погодат која приказна е во која категорија е. Со оваа сакаме да ги запознаеме со карактеристики и разликите измеѓу здрави и токсични врски.

Место: Debate Stage

Врски и односи

13:00 - 13:45

Интерактивна работилница преку која младите се запонзаваат со вистинските квалитети на здравите врски и справување со тоскичните односи.

Место: Debate Stage

Сабота, 2 Јули 2022

Risky drugs???

10:30 - 11:00

Презентација и дискусија

Промоција, почитување и заштита на човековите права и слободи заради унапредување на здавјето и социоекономскиот статус на сите луѓе, а особено на корисниците на дроги, сексуалните работници и други маргинализирани заедници базирано на принципите за намалување на штети, преку еднаков пристап до сервиси и услуги, зајакнување на заедницата, подигнување на капацитети, истражувања, анализи и застапување.

Место: Talk Stage

Тејкен ор џамлии?

11:10 - 12:00

Модератор: Ана Караколевска

Гости:

– Бобан Тотовски – Претседател на МЕСФ ( Македонска Еспорт Федерација)  / Генерален секретар на ИЕСФ ( Интернационална Еспорт Федерација)
– Илија Куртевски – Директор на операции на ИЕСФ

Suprise

Место: Talk Stage

TedTalk – „Овде вака Веќе не се Живее – Рапсодија за Модерното Незадоволство“

14:25 - 14:40

М-р Тиана Ивановска, лиценциран психолог и психотерапевт

Место: Talk Stage

„Деструктивност и Суицид. Профилирај не Допирај – Емпатизирај“ – Слем поезија

14:40 - 15:00

Никола Дукоски, психолог и психотерапевт под супервизија

Место: Talk Stage

SMA – Панел дискусија

13:00 - 13:45

SMA! Има амбициозна цел да дефинира и имплементира модел кој може да се справи со заедничките проблеми на помалите фестивали и да обезбеди изводливо упатство што ќе го следат и другите фестивали.

Време: 12:00 – 13:00

Место: Debate Stage

Sex-Ed Pong

11:00 - 11:45

Преку склоп од Sex-education и beerpong сакаме да ги мотивираме младите преку игра да стекнат знаење за поими поврзани со нивното сексуално и репродуктивно здравје.

Место: Debate Stage

Насилство и Cyberbullying – Интерактивни работилници

14:00 - 15:00

Младите ќе бидат запознаат со случаи на насилство ,преку кои самите треба да ги елиминираат елементите на насилството како и сајбер – силеџиството.

Место: Debate Stage

Недела, 3 Јули 2022

Волонтерство, Еразмус и можностите што ги нуди

12:00 - 12:45

Нашата главна цел како организација е да им дадеме неформални образовни можности на младите луѓе, во различни области, како на локално така и на меѓународно ниво. Волонтерството е голема и важна идеја што ја промовираме и ние додека ги поврзуваме младите.

Место: Debate Stage

Teambuilding – Интерактивна Работилница

13:00 - 13:45

Место: Debate Stage

Smooth on – Панел

12:00 - 12:45

Место: Smooth Stage

Земи здив

11:15 - 11:45

Никита Попова, психолог и психотерапевт под супервизија

Место: Talk Stage

N F Што?

12:00 - 12:30

Место: Talk Stage