Д ФЕСТИВАЛ Е ДЕЛ ОД ЕВРОПСКИОТ ПРОЕКТ SMA!

Речиси една година по почетокот на пандемијата, музичката индустрија сè уште е “во мирување”. Во моментов, кога големите настани предвидени за 2021-ва се во неизвесна ситуација, клучните активности за помалите фестивали се соработка и планирање на заеднички активности. Токму во овие рамки SMA! ја започнува својата оперативна фаза.

 

Како акцелератор за поддршка на мали мултимедијални фестивали, SMA! цели во наредните три години да создаде одржлив модел за меѓународен развој. Преку стратегии за диверзификација и подобрување на управувањето и односите на засегнатите страни, ќе се постигне поголема конкурентност и привлечност во рамките на организациите за музички и културни настани. Проектот исто така ќе поттикне создавање на одржливи инфраструктури во областа на креативните индустрии во периферните европски држави, поддржувајќи го економскиот и социјалниот раст на локалните и регионалните заедници.

Во следните три години, преку реализација на предвидените проектни активности, SMA! ќе воспостави, меѓу другото, имплементација на стратегија за развој и зајакнување на идентитетот на секој поединечен фестивал, како и професионални обуки за организаторите. Покрај тоа, охрабрена и овозможена ќе биде и мобилноста на организаторите, со цел стекнување искуство и учење како другите фестивали се справуваат со своите секојдневни предизвици.

SMA! исто така има за цел подобрување на економијата на партнерските настани, преку воспоставување на активности што ќе го зголемат културниот туризам во овие области, а особено внимание ќе се посвети и на еколошката самоодржливост на настаните.

Покрај Пасворд Продукција со Д Фестивал, во проектот се вклучени и претставници од Италија, Германија, Естонија и Шпанија: Associazione Culturale Glenn Gould со Ypsigrock Festival, MeltingPro, Raum 3 со Haldern Pop, Music Estonia и Turismo Vivencial.