14-16. јули // Еко отпад стејџ (лево од Москиот Стејџ) // 14:00